Gimnazija.lt

V. Grybo g. 7, Vilnius

Mūsų vertybės

Užauginti kūrybiškus, kritiškai mąstančius ir gyvenimui pasirengusius žmones.

Apie mus

Vilniaus privati gimnazija – nuo 1993 m. veikianti privati mokykla, turinti aiškią vertybių sistemą ir atvirą bei šiuolaikišką požiūrį į besikeičiančią aplinką bei ugdymo poreikius. Gimnazija yra subūrusi profesionalią švietimo bendruomenę. Mokymas Gimnazijoje apima mokymo pakopas nuo ankstyvojo ugdymo iki gimnazinių klasių.

Gimnazijos steigėja

Tatjana Liubertienė yra pirmosios Lietuvoje privačios mokyklos steigėja, ilgametė gimnazijos vadovė, filantropė ir švietimo lyderė, 2021 m. vasario 16 d. apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.

Prieš 30 metų, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kai švietimo sistema tik žengė pirmuosius modernios mokyklos žingsnius, Tatjana Liubertienė drąsiai pirmoji ėmėsi visiškai naujos iniciatyvos – privataus ugdymo. Ji atnešė dabar jau pripažintas ir plačiai taikomas naujoves į švietimo sistemą:

Mūsų vertybės ir stiprybės

PANORAMINIS UGDYMAS

Remiamės ne tradiciniu ugdymu, kur visas dėmesys sutelkiamas į informacijos įsisavinimą, o panoraminiu, arba visuminiu ugdymo modeliu, kuris padeda mokymosi turinį suvokti kaip visumą, naują informaciją susieti su jau turimomis žiniomis ir pritaikyti.

MOKYKLA – ANTRI NAMAI

Užtikriname sveiką ir saugią fizinę, emocinę ir psichologinę aplinką visiems mokiniams ir mokytojams.

VISI VAIKAI GABŪS

Orientuojamės į kiekvieno vaiko asmeninę pažangą ir atskleidžiame talentus bei gabumus.

UGDYMO SĖKMĖ – KOMPLEKSIŠKUMAS

Užtikriname kokybišką, kompleksinį visos dienos ugdymą – nuo tradicinių pamokų, popamokinių veiklų iki sveikatos skatinimo programų.

30 METŲ UGDYMO PATIRTIS

Savo ekspertine patirtimi siekiame prisidėti prie visos Lietuvos švietimo sistemos tobulinimo.

INOVACIJOS – MŪSŲ KASDIENYBĖ

Pirmaujame taikant inovacijas ugdymo procese, esame atviri naujovėms.

Dėkojame!

Dėkojame!

Lavinančios pratybos DOVANŲ!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.