Gimnazija.lt

V. Grybo g. 7, Vilnius

Gimnazijos steigėja

Tatjana Liubertienė

Kurdama pirmąją privačią mokyklą šalyje, Tatjana Liubertienė taikydama inovatyvius ugdymo metodus ir skatindama naują požiūrį tiek į vaikus, tiek į mokytojus, prisidėjo prie visos šalies ugdymo sistemos kokybės gerinimo ir naujų ugdymo metodų atradimo ir taikymo.

T. Liubertienės įkurtoje pirmojoje privačioje gimnazijoje prieš 30 metų buvo pradėtas įgyvendinti tuo metu analogo neturintis panoraminio ugdymo metodas, padedaantis užtikrinti efektyvų žinių perteikimą ir informacijos įsisąmoninimą skirtingo amžiaus vaikams. Taip pat būtent šioje mokykloje Tatjanos Liubertienės iniciatyva nuo 2010 metų aktyviai auginamas mokinių emocinis intelektas. Čia buvo padėti pagrindai emocinio intelekto ugdymui Lietuvos švietimo įstaigose, o 2016 metais Gimnazija drauge su partneriais tapo Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos steigėja.

Tatjana Liubertienė visą savo profesinį kelią siekė glaudaus bendradarbiavimo tarp pagrindinio ugdymo ir aukštųjų mokyklų. Jos iniciatyva Gimnazija 2016 metais prisijungė prie VGTU inžinerinės klasės, daugiau nei 60 proc. Gimnazijos mokytojų – tai aukštųjų mokyklų profesoriai, mokslų daktarai, docentai.

T. Liubertienės iniciatyva buvo įkurtas Lietuvoje ypač didelio susidomėjimo sulaukęs Gabių ir talentingų mokinių paramos-labdaros fondas. Šio fondo paramos lėšomis yra ugdomi skirtingo amžiaus mokiniai (2 kartus per savaitę vyksta specializuoti užsiėmimai), teikiama pagalba ruošiantis olimpiadoms, konkursams ar stojimui į kitas Lietuvos gimnazijas.

Vaikų kūrybiškumo ugdymas taip pat yra vienas iš T. Liubertienės veiklos prioritetų. Beveik 10 metų ji organizuoja projektą „Vaikai – vaikams”, kurio tikslas padėti atskleisti vaikų talentus visoje Lietuvoje. Gimnazijos vadovės dėka šiame projekte jau dalyvavo ir didžiojoje scenoje pasirodė (dainavo, šoko, vaidino) daugiau kaip 1000 vaikų iš visos Lietuvos mokyklų – tolimiausių miestelių ir šalies didmiesčių.

Siekdama auginti Lietuvos švietimo sistemos atstovų, mokytojų ir dėstytų kompetencijas ir skatinti dalijimąsi gerąja patirtimi, T. Liubertienė 2011 metais įsteigė Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centrą, kurio projektuose, seminaruose, konferencijose dalyvavo daugiau nei 10 000 specialistų iš skirtingų Lietuvos mokyklų. Tatjana Liubertienė ir visa jos komanda nuolat neatlygintinai konsultuoja Lietuvos nevalstybines mokyklas bei darželius, dalyvauja darbo grupėse, organizuoja patirties dalinimosi renginius.

Būtent Gimnazija pirmoji Lietuvoje sukūrė projektą virtualimokykla.lt ir šiuo įrankiu pakvietė naudotis visas Lietuvos mokyklas, teikė konsultacijas ir metodinę pagalbą prasidėjus pandemijai ir tai daro iki šiol. Šis projektas padėjo dar efektyviau realizuoti T. Liubertienės iniciatyvą – kurti „Mokyklą be sienų“. Švietimo lyderė iki šiol deda dideles pastangas, kad žinios ir kokybiškas mokslas būtų pasiekiamas visiems Lietuvos vaikams, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, koks jų socialinis statusas ar fiziniai ypatumai.

2021 m. vasario 16 d. Tatjanai Liubertienei Lietuvos Respublikos prezidentas įteikė valstybinį apdovanojimą – ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“.

Dėkojame!

Dėkojame!

Lavinančios pratybos DOVANŲ!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.