Gimnazija.lt

V. Grybo g. 7, Vilnius

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMA

Mūsų gimnazijos mokiniai turi galimybę mokytis pagal TB Diplomo programą (The International Baccalaureate® (IB) Diploma Programme (DP)).  

Tai yra dviejų metų programa, skirta 16 – 19 metų jaunuoliams. Ši išsami, gili, aukštus tarptautinius standartus atitinkanti programa ne tik padeda pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje, bet ir įgyti įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų asmeninei sėkmei globalių iššūkių pasaulyje.  

Tarptautinio bakalaureto Diplomo programą pripažįsta geriausi pasaulio universitetai, taip pat ir Lietuvos, nes ji užtikriną gilų mokomųjų dalykų suvokimą, formuoja teigiamą požiūrį į mokymąsi. Be to, mokiniai, baigę šią programą nebijo rizikuoti, geba planuoti savo laiką, yra žingeidūs, moka mokytis, kritiškai mąstyti, kūrybiškai spręsti problemas. Didelis dėmesys skiriamas kalbų mokymuisi, tiriamojo darbo įgūdžių lavinimui.

Mokymo planą sudaro 6 dalykų grupės

01
Gimtosios kalba ir literatūra

Paprastai studijos atliekamos gimtąja kalba ir gali būti sutelktos tik į literatūrą arba gimtosios kalbos ir literatūros derinį kartu.

02
Užsienio kalba

Tai yra antroji (užsienio) kalba. Paprastai tai yra moderni kalba, tačiau ji taip pat gali būti lotynų arba klasikinė graikų

03
Asmuo ir Visuomenė

Šios grupės dėstomi dalykai yra susiję su humanitariniais mokslais. Jie apima verslą ir vadybą, ekonomiką, geografiją, pasaulinę politiką, istoriją, filosofiją, psichologiją, socialinę ir kultūrinę antropologiją, pasaulio religiją ir kt.

04
Gamtos /eksperimentiniai mokslai

Tai apima įvairias šakas, tokias kaip biologija, chemija, fizika, kompiuterija ir dizaino technologijos.

05
Matematika

Šiai grupei priklauso matematikos studijos, matematika ir taikomoji matematika.

06
Menai

Tai muzika, teatras, šokis ir vaizduojamasis menas. Arba moksleiviai gali pasirinkti kitą dalyką iš anksčiau nurodytų grupių.

Privalomi komponentai

Be šešių tradicinių vidurinės mokyklos mokomųjų dalykų, TB diplomo programoje yra dar trys komponentai, privalomi visiems TB klasių moksleiviams:

PAŽINIMO TEORIJA

Tai yra svarbi TB programos dalis, nes ji suteikia galimybę studentams apmąstyti žinių pobūdį. Klausimai, kuriuos studentai nagrinės, apima „kas yra įrodymas?“ ir „kaip teorijas galima pritaikyti realiame pasaulyje?“. Iš šio tyrimo jie mokomi atpažinti poreikį elgtis atsakingai aplinkiniame pasaulyje savo ir kitų labui.

IŠPLĖSTINĖ ESĖ

Tai yra nuodugnus, 4000 žodžių kurio nors dėstomojo dalyko kursinis darbas, rašomas per dvejus metus.

KŪRYBA, SPORTAS, VISUOMENINIS IR
SOCIALINIS DARBAS (KSVS)

Norėdami įvykdyti šį komponentą, moksleiviai turi dalyvauti įvairiose asmeniškai sudėtingose veiklose, susijusiose su šiomis trimis sritimis, turinčiomis reikšmingų rezultatų.

Dėkojame!

Dėkojame!

Lavinančios pratybos DOVANŲ!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.