Gimnazija.lt

V. Grybo g. 7, Vilnius

Virtuali mokykla

Vilniaus privati gimnazija yra pirmoji privati mokykla nuo 2018 m. akredituota teikti nuotolinį ugdymą visoje Lietuvoje ir užsienyje.

Nuotolinis mokymas

Nuotolinis mokymas vyksta unikalioje platformoje www.virtualimokykla.lt, kurią sukūrė aukščiausios kvalifikacijos ugdymo specialistai ir programuotojai (daugiau kaip 100 ekspertų).

Kokios mokymosi nuotoliniu būdu galimybės?

Mokinys gali pasirinkti:

Aa
Visos programos

Mokytis pagal visas konkrečios klasės mokymosi programas. Baigusiam konkrečią mokymosi programą mokiniui išduodamas mokymosi pažymėjimas

Bb
Atskiri dalykai

Mokytis atskirų dalykų: lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, pasaulio pažinimo, kt. Baigus atskirų dalykų programas išduodamas pažymėjimas apie mokymosi rezultatus.

Kaip vyksta nuotolinis mokymas www.virtualimokykla.lt?

Kokių priemonių
reikia mokantis www.virtualimokykla.lt ?

Mokantis reikalingas kompiuteris, prieiga prie interneto, kamera, mikrofonas. Jeigu yra galimybė, būtų patogu turėti spausdintuvą, skenerį.

Dėkojame!

Dėkojame!

Lavinančios pratybos DOVANŲ!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.