Gimnazija.lt

V. Grybo g. 7, Vilnius

Dvigubo diplomo programa

APIE DVIGUBO
DIPLOMO PROGRAMĄ

Dvigubo diplomo programa, tai garantija, kad Jūsų vaikas gaus bent vieną vidurinio išsilavinimo įgijimą patvirtinantį dokumentą (Tarptautinio bakalaureato diplomą arba brandos atestatą), net ir ištikus nesėkmei laikant kurį nors vieną iš egzaminų ar mokslo metų viduryje nusprendus atsisakyti vienos iš programų.

Taip pat tai alternatyva stojant į universitetus – pateikti tą vidurinio išsilavinimo įgijimą patvirtinantį dokumentą, kuriame rezultatai yra aukštesni.

Šioje programoje integruota daugiau dalykų nei siūlo Tarptautinio bakalaureato programa, pvz., papildomą gamtos mokslų, menų dalyką, taip pat vieną iš pasirenkamųjų dalykų: informacinės technologijos, ekonomika ir verslumas, kurie dėstomi pagal Harvardo universitete sukurtas programas.

Dalyvavimas dvigubo diplomo programoje suteikia galimybę įgyti papildomų dalykų pažymių, kurie yra privalumas stojant į Lietuvos universitetus.

Dvigubo diplomo programa

Derinamos dvi mokymosi programos – integruota Tarptautinio bakalaureato ir Lietuvos Respublikos vidurinio ugdymo programa.

Dėkojame!

Dėkojame!

Lavinančios pratybos DOVANŲ!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.